Rekisterinpitäjä

Robosota Ry / www.robosota.fi / contact@robosota.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Verkkosivujen käyttäjärekisteristä huolehtii verkkosivujen ylläpitäjä, tavoitat hänet osoitteesta contact@robosota.fi.

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavana toimii yhdistyksen kirjanpitäjä , tavoitat hänet osoitteesta contact@robosota.fi.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään verkkosivujen ja forumin välttämättömiin toimintoihin, käyttäjätietojen tallentamiseen, sekä anonyymin käyttäjästatistiikan seurantaan verkkosivujen analysoimiseksi itse verkkosivujen avulla.
Forumin jäsenrekisteriä saatetaan käyttää myös kirjautuneiden jäsenten tarpeelliseen informointiin sähköpostitse sekä itse forumin välityksellä. Rekisteriä ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Tietojen kerääminen on tarpeellista verkkosivujen toiminnan kannalta sekä käyttäjästatistiikan seuraamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

 • Lomakkeisiin ja kenttiin syötetyt tiedot
 • Forumin käyttäjärekisteri:
  • Name
  • Email
  • Salasana
  • Jäsenen viestihistoria
  • Metatietoja kirjautumisista
 • Kävijästatistiikka:
  • IP
  • Maa
  • Verkkoselain
  • Metatietoja sivuilla liikkumisesta

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään verkkosivujen toiminnan, turvallisuuden ja lain vaatiman ajan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään verkkosivujemme työkalujen sekä Google Analytics 4.n avulla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto UN:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta rekisterin- ja verkkosivujen ylläpitäjien ulkopuolisille tahoille, sekä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Evästeiden käyttö

Verkkosivuilla käytetään ainoastaan toiminnan ja käyttäjästatistiikan kannalta välttämättömiä evästeitä.
Voit hyväksyä tai kieltäytyä evästeiden käytöstä evästevalinnoista.

Rekisterin suojaus

Rekisteri sijaitsee suojatulla, varmuuskopioidulla palvelimella.

Automaattinen päätöksenteko

Verkkosivustot tallentavat automaattisesti käyttäjäkirjautumiset ja käyttäjän tekemät muutokset tiliin.

Rekisteröidyn oikeudet

 • Oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä ja tarvittaessa vaatia niiden oikaisua
 • Oikeus vaatia tietojen poistamista (Tämä ei sisällä tietoja, joita meidän on pidettävä hallinnollisissa, oikeudellisissa tai turvallisuussyistä).
 • Oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä.
 • Oikeus peruuttaa aiemmin annettu suostumus tietojen käsittelylle.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
 • Oikeus kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointitarkoituksiin.