Kisasäännöt

1 – Painoluokat

Robosotaa kisataan neljässä sarjassa. 150g, 450g, 6kg ja viivanseuranta.

2 – Areena

Yhdistyksellä on käytössään kolme areenaa. Iso areena on 3x3m ja sitä käytetään 6kg sarjassa. Pienemmille sarjoille nostetaan ison areenan sisälle pienenmpi areena. Viivanseurannalle on oma areenansa.

2.1 – Laidat ja esteet

Areenoissa on yleensä osittaiset laidat. Areenalla voi olla myös esteitä ja ansoja. Kisakutsussa mainitaan millaisella areenalla kisa käydään.

2.2 – Suojat ja yleisö

Yleisön turvallisuus pitää ottaa huomioon kisoja järjestettäessä joko sijoittamalla areenan ja yleisön väliin läpinäkyvän seinän tai sijoittamalla yleisö tarpeeksi kauas ja rajoittamalla robojen hajoamisesta lentävien osien kantamaa. (Huomaa kohta 3.2.8)

2.3 – Isompi areena

Yhdistyksen käyttämässä isommassa areenassa on suojaseinät kaikilla reunoilla ja katossa. Yleisön turvallisuutta ylläpidetään myös rajoittamalla robottien vaarallisuutta ja sijoittamalla yleisö turvallisen välimatkan päähän.

Areenan kaikilla seinillä on laidat ja areenan keskiosassa on pudotuskuoppa.

2.4 – Pienempi areena

Pienemmässä areenassa on kahdessa kulmassa pudotusaukot.

3 – Kisasäännöt

3.1 – Painoraja

Robon maksimi paino määräytyy luokan mukaan mihin on pyrkimässä. Minimi painorajaa ei ole.

Ylipainoinen robotti voi osallistua ainoastaan kaikkien muiden kyseisen painoluokan osallistujien ja tuomarin suostumuksella. Osallistujat ilmaisevat mielipiteensä tuomarille.

3.1.1 – Kävelevät robotit

Robotit joiden koko paino on jalkojen varassa (areena vasten lepäävää kiilaa ei lasketa) ja jossa jalkojen liikuttelemiseen käytetään useampaa aktuaattoria, saavat painoedun +100%. Tähän painoetuun ei siis pääse kampiakselilla toteutetulla kävelyliikkeellä.

3.1.2 – Kävelevät robotit 2

Robotit joiden koko paino on jalkojen varassa (areena vasten lepäävää kiilaa ei lasketa) mutta jalkojen liikuttelu ei täytä kohdan 3.1.1. määritelmää saa painoedun +50%

3.1.3 – Leijuvat robotit

Leijuvaksi robotiksi lasketaan robotti joka normaali toiminnassaan kohdistaa maksimissaan 20% painostaan areenaan suoralla fyysisellä kontaktilla. Leijuva robotti saa painoedun +100%.

3.1.4 – Lentävät robotit

Lentäväksi robotiksi lasketaan robo joka pystyy lentämään jatkuvasti, 150g ja 450g sarjassa vähintään 15cm korkeudessa ja muissa sarjoissa vähintään 50cm korkeudessa. Painoetu +150%.

3.1.5 – Autonomiset robotit

Autonomiseksi robotiksi lasketaan robotti joka pystyy toimimaan itsenäisesti ilman ihmisen ohjausta. Autonominen robo saa käyttää ulkopuolista elektroniikkaa älyn toteuttamiseen mutta kaikki anturit pitää olla itse robossa. Robo pitää pystyä pysäyttämään kauko-ohjauksella. Painoetu älyn ollessa robotissa, +100%. Älyn ollessa ulkopuolella, +50%

3.1.6 – Painoetujen yhdistäminen

Robotti voi hyötyä kahdestakin painoeduista samaan aikaan. (Autonomisuus + joku muu) Tällöin etujen prosentit lasketaan yhteen. Esimerkiksi leijuva älynsä kantava autonominen robo saa +200% painoedun eli saa painaa kolminkertaisen määrän.

3.1.7 – Punnitus

Punnitus tehdään mahdollisimman tarkalla puntarilla jonka toleranssi on tiedossa. Puntarin toleranssi katsotaan punnittavan eduksi. Eli jos puntarin tarkkuus on +-2% niin 6kg robo saa painaa puntarissa 6,12kg

Robon pitää olla ns. taisteluvalmiina. Eli mitattu paino pitää olla sama kuin areenalla. Eli ei mitään ilman akkuja punnituksia.

Jos robotissa on kamera tai muuta elektroniikkaa/osaa jonka ainoa tarkoitus on tuottaa videokuvaa tai muuta hyötyä kisan järjestäjille, ei sitä lasketa robon painoon mukaan.

3.1.8 – Vaihto osat/aseet

Kaikki osat jotka on mukana punnituksessa, katsotaan robon osiksi. Varaosien ei tietenkään tarvitse mahtua painorajaan mutta niiden pitää olla samanlaisia kuin alkuperäiset punnituksessa olleet osat.

Jos robolla on useampi vaihdettava asekokonaisuus pitää robon ja kaikkien aseiden mahtua yhdessä painorajaan. Eli jos robo painaa 5kg ja sillä on kaksi asevaihtoehtoa, 1kg piikit ja 1kg kauha, on robo ylipainoinen 6kg sarjaan. Jättämällä toisen aseen pois punnituksesta robo menee painorajaan mutta poisjätettyä asetta ei saa roboon vaihtaa koko kisan aikana.

Mutta jos robo painaa 4kg ja sillä on kaksi 1kg painoista asevaihtoehtoa niin se voi ottaa molemmat aseet punnitukseen mukaan ja vaihtaa aseita vapaasti ottelujen välillä.

3.2 – Kaksintaistelu “Face-off”

Robotit taistelevat yksi yhtä vastaan painoluokittain. Kisaajien on tarkoitus saada vastustaja liikuntakyvyttömäksi tai areenan ulkopuolelle.

3.2.1 – Aloitus

Osallistujat (2kpl) vievät robottinsa heille määrättyihin aloitusruutuihin. Robotteihin kytketään virrat ja turvalukitukset avataan. Robot odottavat lähtöpaikallaan tuomarin lähtökäskyä.

Roboissa ei saa olla liikkuvia osia odotuksen aikana eli mahdolliset pyörivät aseet jne. pitää olla liikkumattomina. Poikkeuksena lentävät ja leijuvat robot joissa lentämiseen/leijumiseen tarvittavat moottorit voidaan käynnistää lähtölaskennan aikana. Tällaisenkin robon pitää silti odotella paikallaan lähtölaskenta loppuun kosketuksissa areenaan.

3.2.2 – Kisaaminen

Tuomarin käskystä kisa alkaa. Tarkoitus on ansaita mahdollisimman monta pistettä mahdollisimman nopeasti. Jos jompikumpi osallistujista saa kolme pistettä ennen ajan (3min) loppumista, loppuu kisa.

Tuomarin keskeyttäessä erän osallistujien on palattava aloitus ruutuihinsa. Jos robo on liikuntakyvytön voi osallistuvan joukkueen jäsen mennä robon noutamaan.

Jos erä keskeytettiin osallistujan pisteen ansaitsemisen takia, voi roboja korjata 30 sekunnin ajan aloitusruudussa. (Katso kohta 3.2.3)

3.2.3 – Korjaaminen

Kun erä keskeytetään osallistujan pisteen ansaitsemisen takia, voi roboja korjata 30 sekunnin ajan aloitusruudussa. Roboa ei silti saa tankata, ladata tai muutella millään tavalla vaan ainoastaan korjata taistelussa tulleita vahinkoja pienellä määrällä varaosia (ruuvit nippusiteet jne.). Eli tarkoitus on saada robo takaisin taisteluun, ei niinkään korjata taistelussa tulleita vahinkoja.

Tyypillisiä pikakorjauksia on vääntyneiden, ajoa haittaavien, osien taivuttaminen muotoonsa tai niiden irrottaminen ja paikaltaan pudonneiden hihnojen/ketjujen laittaminen paikoilleen.

Erien välissä roboa saa korjata vain punnituksessa mukana olleilla osilla tai niitä vastaavilla varaosilla. Aikaa saa käyttää niin paljon kun aikaa on.

3.2.4 – Pisteet

Jos osallistuja koskettaa maata tai suojaseinää areenan ulkopuolella saa vastustaja pisteen. Jos robo jumiutuu, hajoaa tai muuten muuttuu liikuntakyvyttömäksi saa vastustaja pisteen. Tuomari keskeyttää kisan.

3.2.5 – Varoitukset ja tuomaripeli

Tuomari voi antaa varotuksia kilpailijoille jos he syyllistyvät epäurheilijamaiseen käytökseen joko ohjaimen takana tai areenalla. Tätä on mm haukkuminen ja robolla pakoilu. Eli käytännössä kaikesta mikä on kisan hengen vastaista ja kisassahan on tarkoitus osoittaa robon paremmuus areenalla taistelemalla.

Kaksi varoitusta antaa vastustajalle pisteen.

3.2.6 – Pudotustaulukko

Pudotustaulukkona käytetään tuomarin päättämää mahdollisimman tasaväkistä pudotustaulukkoa. Yleensä kisapaikalla on aikataulu ja riippuen osallistuvien robottien määrästä voidaan joutua pudotustaulukkoa vaihtamaan juuri ennen kisoja. Lisäksi eri painoluokat voivat käyttää eri pudotustaulukoita.

3.2.7 – Luovutus

Osallistuja voi luovuttaa ihan milloin haluaa. Asiasta ilmoitetaan tuomarille. Myös jos robo menee kesken kisan niin huonoon kuntoon että sitä ei saada 30 sekunnin korjaustauon aikana ajokuntoon, katsotaan robo hävinneeksi. Jos robo ei saavu vuorollaan kisaruutuun voi tuomari julistaa osallistujan luovuttaneeksi.

Luovutus ei tarkoita välttämättä kisasta tippumista vaan vain kyseisen yhden ottelun häviämistä.

3.2.8 – Turvallisuus

Kisaajat vastaavat itse robojensa turvallisuudesta. Roboja ohjaa ja siirtää vain robon oman tiimin jäsen joka on tietoinen robon rakenteesta. Vaikka robo tarkastetaan järjestäjien toimesta sääntöjen mukaiseksi, on osallistuja itse viimekädessä vastuussa laitteensa aiheuttamista vahingoista.

Tuomari voi estää robotin osallistumisen jos katsoo sen olevan liian vaarallinen vaikka robotti olisikin sallittu sääntöjen perusteella.

4 – Robottien säännöt

4.1 – Runko ja panssarointi

Herkästi syttyvät aineet on kielletty. (Puuta ei lasketa herkästi syttyväksi). Sirpaloituvat materiaalit/ratkaisut on kielletty kisoissa joissa yleisöä ei pystytä erottaan kisasta sirpaleita kestävällä seinällä.

150g ja 450g sarjassa robon maksimimitta on 30cm. Kyseinen mitta on dropoff alueen leveys, josta robon on mahduttava putoamaan missä asennossa tahansa.

6kg sarjassa robon maksimimitta on 50cm. Kyseinen mitta on pudotuskuopan koko, johon robon on mahduttava putoamaan missä asennossa tahansa.

4.2 – Aseet

4.2.1 – Ampuminen

Kaikenlainen kappaleiden heittäminen, linkoaminen ja ampuminen on kielletty.

4.2.2 – Sirpaloituminen

Herkästi sirpaloituvat aseet ovat kielletty. Kuten jotkut tankomaiset spinnerit ja sirkkelin kovametallipalat. Suosikaa kiekkomaisia spinnereitä ja kovametallipalattomia sirkkelin teriä tarvittaessa.

4.2.3 – Terät ja piikit

Kirurgin terät, ja vastaavat kuten partakoneen- ja balsaleikkurin terät jne., ovat kielletty muista kuin 450g ja 150g sarjoista. Kaikki muut terät ja piikit ovat sallittuja, kunhan eivät riko sirpaloitumis sääntöä. Jos terät hajoavat, hakevat tiimin omat jäsenet terän kaikki kappaleet pois areenalta tuomarin niin pyytäessä.

4.2.4 – Nesteet

Nestemäiset aseet ovat kielletty. Tämä koskee kaikkia nestemäisiä aineita kuten vettä, liimoja ja happoja. Liiman tms. käyttäminen pitoaineena on sallittua.

4.2.5 – Jauheet

Hienojakoisten jauheiden käyttäminen aseena on kielletty. Suurempi rakeisen jauheen (esim. sora) levittäminen on sallittu jos yleisö on suojattu seinällä.

4.2.6 – Sähkö

Sähkön käyttäminen aseena on lähes mahdotonta rikkomatta jännite ja radiohäirintä rajoitteita, mutta periaatteessa sallittu.

4.2.7 – Laser, valo ja radioaktiivinen säteily

Kielletty.

4.2.8 – Lämpö ja tuli

Kielletty.

4.2.9 – Miinat

Miinojen käyttö on sallittu jos yleisö on suojattu seinällä. Aktiivisiin miinoihin sovelletaan moniosaisen robon sääntöjä.

4.2.10 – Magnetismi

Kestomagneetit ja sähkömagneetit on sallittu.

Sähkömagneetteja tehdessä on huomioitava radiohäirintäsääntö. Suuri kela ottaa huimia virtoja hetkellisesti joten magneetin päälle/pois kytkennästä tulee helposti radiohäiriöitä.

4.2.11 – Vaihtoaseet

Robotilla voi olla useita erilaisia aseita joista voi valita sopivimman kutakin vastustajaa vastaan. Vaihtoasetta ei voi vaihtaa kesken kisan (30 sekunnin korjaustauko). Kaikkien vaihtoaseiden pitää kuitenkin mahtua yhdessä painorajaan. (3.1.8)

4.3 – Voimanlähteet

4.3.1 – Sähkö

4.3.1.1 – Akut

Akustona pitää käyttää nestevapaita akkuja kuten Ni-Cd-, Ni-Mh-, Li-Ion-, Li-Poly- tai lyijyhyytelöakkuja (sealed lead-acid battery, geeliakku) tai paristoja.

4.3.1.2 – Jännite

Maksimi jännite on 60V.

4.3.2 – Pneumatiikka

Robotissa saa käyttää paineilmalla tai muulla kaasulla toimivia laitteita. Suurin sallittu paine järjestelmässä, pois lukien säiliö ja regulaattori, on 20bar (290psi).

Säiliön maksimi paine on 70bar (1015psi). Paineen alentava regulaattori pitää olla suoraan kiinni säiliössä (ei letkuja tms.). Ainoastaan tankkausta varten saa säiliön ja regulaattorin väliin asentaa T haaran joka sekin pitää olla kisakäytössä tulpattu hyvin.

Jos säiliössä on yli 20bar paine pitää säiliö olla koeponnistettu vähintään 1,2 kertaisella paineella

Robotin rakentajan on kyettävä esittämään robotissa käytetty paine järjestelmään joko kiinteästi tai väliaikaisesti liitettävällä painemittarilla tai muuten todistamalla mikä on käytettävä paine. Kaasun pitää olla palamatonta.

4.3.3 – Hydrauliikka

Robotissa saa käyttää paineenalaisen nesteen avulla toimivia laitteita. Suurin sallittu paine on 70bar (1015psi). Robotin rakentajan on kyettävä esittämään robotissa käytetty paine järjestelmään joko kiinteästi tai väliaikaisesti liitettävällä painemittarilla tai muuten todistamalla mikä on käytettävä paine.

Jos hydrauliikan paineenlähteenä käytetään paineistettua kaasua niin sovelletaan kaasun osalta kohtaa 4.3.2

4.3.4 – Moottorit

Polttomoottorit on kielletty. Sähkömoottoreihin on kytkettävä häiriönpoistokondensaattorit radiohäiriöiden minimoimiseksi. Pneumaattiset ja hydrauliset moottorit on tietenkin sallittuja.

4.3.5 – Turvallisuus

4.3.5.1 – Tappokytkin

6kg sarjan robotissa on oltava irroitettava tappokytkin ja sitä on voitava käyttää robotin kuorien ja suojapanssarien ulkopuolelta. Tappokytkimen on katkaistava robotista kaikki sähkövirta, hydrauliikat ja pneumatiikat robotin aseistuksesta sekä ajomoottoreista. Kytkin saa olla suojakannen alla mutta kansi on voitava avata nopeasti ilman työkaluja.

Tappokytkin on irroittettava robotin areenalle viemisen ja areenalta poiston ajaksi.

4.3.5.2 – Turvalukitus

Kaikki aseen (niin aktiiviset kuin passiiviset) pitää pystyä tekemään vaarattomiksi. Eli aktiivisiin aseisiin tarvittavat lukitukset että ne eivät pysty toimimaan vahingossa ja passiivisiin aseisiin tarvittaessa pehmusteet tms. Turvalukitukset saa avata vasta areenalla ja ne pitää laittaa takaisin ennen robon ottamista pois areenalta.

4.3.5.3 – Radioliikenne

Kisojen aikana on vältettävä radioiden käyttämistä. Eli turhat testiajot jätetään tekemättä. Jos on aivan pakko päästä testaamaan kisojen aikana, niin varmistetaan tuomarilta että ei vahingossakaan häiritse meneillään olevia kisoja.

4.4 – Moniosaiset robotit

Robotti voi olla moniosainen. Osien määrää ei ole rajoitettu.

Jos osat mahtuvat aloitusruutuun pitää niiden aloitustilanteessa olla aloitusruudussa. Jos osat eivät mahdu aloitusruutuun sijoitetaan robot niin että mahdollisimman pieni osa roboista on aloitusruudun ulkopuolella.

4.4.1 – Painoetu

Jokaiseen robon osaan, joka pystyy liikkumaan erikseen, painoetua sovelletaan erikseen.

4.4.2 – Liikuntakyvyttömyys

Robotti on liikuntakyvytön jos vähintään 60% osien suhteellisestä (siis painoedut huomioiduista) painoista on areenan ulkopuolella tai liikuntakyvyttömänä.

4.4.3 – Sama suomeksi?

Jos joku tekee robon joka painaa 4kg ja sen seuraksi 4kg autonomisen robon, saa yhdistelmä osallistua 6kg sarjaan. Autonominen robo kun saa painoetua +100% eli suhteellinen paino on puolet (4kg/(1+100%)=2kg) ja 4kg + 2kg on 6kg.

Jos autonominen robo ajautuu ulos, katsotaan ulos menneeksi suhteellinen paino eli 2kg joka on 33% kokonaispainosta ja kisa jatkuu. Sen sijaan jos normaali robon osa ajautuu ulos ja autonominen jää kentälle katsotaan kentällä olevan 2kg ja ulkona 4kg jolloin ulkona on 66% ja kisa keskeytetään.

4.4.4 – Osa roboista poissa pelistä

Robon osan joka katsotaan ajautuneen ulos areenalta, ei saa palata areenalle kesken taistelun. Robolle ei saa myöskään tehdä korjaustoimenpiteitä taistelun käydessä vaan mahdolliset korjaustyöt on tehtävä tauon aikana.

Eli jos kaksiosaisen robon toinen osa hakataan seulaksi ja viskataan ulos areenalta, ei sille saa tehdä mitään muuta kuin käydä kytkemässä virrat pois. Tuomarin keskeyttäessä taistelun on mahdollisuus korjata robon molempia osia yhteensä 30 sekunnin ajan.

5 – Ohjaus

Robottia voi ohjata millä tahansa Suomen lain ja viestintäviraston sallimalla tavalla. Ota kumminkin järjestäjiin etukäteen yhteyttä jos käytät jotain muuta kuin perus RC radiolaitteiden taajuuksia ja kaistoja. Ohjaus sääntöjen tarkoitus on varmistaa robottien lainmukaisuus ja yhtäaikainen toiminta.

5.1 – Radiotaajuudet

Jos ohjaat perus RC radiolla (27Mhz tai 40Mhz) niin hommaa kahdet kiteet ja laita sähkömoottoreihin häiriönpoisto kondensaattorit, niin radiolaitteesi ovat hyvin suurella todennäköisyydellä kunnossa.

Radiolähettimen lähetystaajuutta on voitava vaihtaa vähintään kahden, toisistaan riippumattoman, taajuuskaistan välillä. Vaihto pitää pystyä tekemään viidessä minuutissa. Taajuuskaistaksi lasketaan sekä lähettimen että robon aiheuttama radioliikenne ja myös vastaanottimen/vastaanottimien kaistanleveys. Lisäksi radiolaitteet pitää toimia Suomen lain ja viestintäviraston hyväksymillä taajuuksilla, kaistoilla ja lähetystehoilla.

Käytännössä, jos käytät rc-laitteita ja robottisi ei ole lentävä, on ainoat mahdolliset taajuudet nämä:

26.995 MHz Chan. 1 Brown
27.045 MHz Chan. 2 Red
27.095 MHz Chan. 3 Orange
27.145 MHz Chan. 4 Yellow
27.195 MHz Chan. 5 Green
27.245 MHz Chan. 6 Blue

40,665 MHz Chan. 50
40,675 MHz Chan. 51
40,685 MHz Chan. 52
40,695 MHz Chan. 53
40,705 MHz Chan. 53A
40,715 MHz Chan. 54
40,725 MHz Chan. 55
40,735 MHz Chan. 56
40,745 MHz Chan. 56A
40,755 MHz Chan. 56B
40,765 MHz Chan. 57
40,775 MHz Chan. 58
40,785 MHz Chan. 59

Lentävät robot saavat luonnollisesti käyttää myös 35Mhz aluetta.

5.2 – Infrapuna

Infrapuna lähettimen signaalin kantoaallon taajuutta on voitava vaihtaa vähintään kahden toisistaan täysin riippumattoman taajuuskaistojen välillä. Koska infrapunaliikennettä ei ole viestintäviraston toimesta rajoitettu huolehti itse että pystyt kanavajaon toteuttamaan (siis vähintään kaksi kanavaa), mukaan lukien vastaanottimen kaistanpäästösuodin. Ilmoita järjestäjille kaistanjakosi kaistojen taajuudet.

5.3 – Ultraääni

Ultraääni lähettimen signaalin kantoaallon taajuutta on voitava vaihtaa vähintään kahden toisistaan täysin riippumattoman taajuuskaistojen välillä. Koska ultraääniliikennettä ei ole viestintäviraston toimesta rajoitettu huolehti itse että pystyt kanavajaon toteuttamaan (siis vähintään kaksi kanavaa), mukaan lukien vastaanottimen kaistanpäästösuodin. Ilmoita järjestäjille kaistanjakosi kaistojen taajuudet.

5.4 – Johto ohjaus

Kauko-ohjaus johtojen välityksellä on kielletty.

5.5 – Näkyvä valo

Ohjaus käyttäen näkyvää valoa on kielletty.

5.6 – Muu ohjaustapa

Periaatteessa ei ole mitään estettä käyttää jotain muuta ohjaustapaa jos laki ei kiellä, viestintävirasto sallii, kisojen katsojat/ohjastajat ei sokeudu ja yhteys tapa mahdollistaa toisenkin samalla periaatteella toimivan robon toimimisen. Ota yhteyttä.

5.7 – Ulkoiset häiriöt

Kisojen järjestäjä yrittää järjestää ulkopuoliset, robon ohjausta häiritsevät, häiriöt minimiin. Robotin pitää kumminkin sietää joissain määrin ulkoista häiriötä. Kisoja ei voida järjestää valottomassa ja äänettömässä faradin häkissä yksi robo kerrallaan, joten aina on ulkopuolisia häiriöitä. Jos robo on liian herkkä häiriöille ja tämän takia ohjaus on epävarmaa voi tuomari estää osallistumisen turvallisuuteen vedoten.

5.8 – Ohjaajat

Joukkueessa voi olla useitakin henkilöitä, joista kuka vain saa osallistua robotin ohjaukseen.

5.9 – Häirintä

Tahallinen häirintä joka kohdistuu robotin kauko-ohjausmenetelmään (esim. radiohäirintä) on kielletty! Tällaisesta häirinnästä saa porttikiellon robosota ry:n järjestämiin kisoihin.

Myös verbaalinen häirintä lasketaan epäurheilijamaiseksi käyttäytymiseksi ja siitä saa varoituksen. (3.2.4)

6 – UKK (FAQ)

6.1 – Keksin super hyvän aseen joka tuhoaa kaikki…

Lue säännöt pariin kertaan ja tarkista onko se varmasti sallittu. Jos on niin mieti onko siitä vaaraa katsojille. Jos uskot sen menevän tuomarin seulannasta läpi niin tervetuloa voittamaan.

6.2 – Roboni radio-ohjaus pätkii…

Radio-ohjaus tapahtuu suhteellisen heikolla signaalilla ja tehojen lisäys on laitonta. Toimivuutta voi parantaa sijoittamalla antennit hyvin ja oikean mittaisena.

Ehdottomasti yleisin moka on sijoittaa vastaanottimen antenni sähköä johtavan kuoren sisälle. Kuori muodostaa faradin häkin jota radioliikenne läpäisee hyvin heikosti.

Toinen yleinen moka on että antenni koskee runkoon. Se aiheuttaa paljon häiriöitä koska antennin muoto on kaikkea muuta kuin suora.

6.3 – Roboni on ylipainoinen. Voinko osallistua?

Vain jos kaikki samaan painoluokkaan osallistuvat + tuomari niin sallivat. Käytännössä saat varmuuden vasta kisapaikalla. Älä tee ylipainoista roboa.

6.4 – Roboni maksoi xxxx€, en halua että sitä tuhotaan.

Robosodassa on nimenomaan tarkoitus aiheuttaa vahinkoa ja niin yrittää vastustajasikin. Aina kannattaisi lähteä sillä asenteella että robo tulee hajoamaan.

Voit luovuttamalla estää että robosi ei tule pieninä palasina mukaasi kotimatkalle. Robosodassa luovuttaminen on sallittua toisin kuin TVstä tulevissa show painoitteisissa kilpailuissa. Tätä tosin suositellaan vain jos häviö on aivan selvä. Luovuttaa voi niin ennen kisaa kuin kisan aikanakin.

6.5 – Voinko ohjata morsettamalla infrapunalla (ilman kantoaaltoa)?

Et. Se rikkoisi sääntöjä. Jos et käytä kantoaaltoa et voi tehdä kaistan päästöä ja et voi väittää toimivasi tarvittaessa kahdella eri taajuuskaistalla. Poikkeuksena se jos vaihtoehtoinen yhteystapasi ei perustu infrapunaan.

6.6 – Minulla on radio-ohjattava helikopteri, voinko osallistua 6kg sarjaan?

Todennäköisesti et. Helikopterin roottori rikkoo luultavasti 4.2.2 sääntöä. Tietenkin jos onnistut roottorista tekemään hajoamattomaksi ja rajoittamaan kierroslukusi turvalliseksi. Käytännössä lentäviä roboja voi tällähetkellä tehdä turvallisesti vain 150g ja 450g sarjoihin.

6.7 – Miten maassa ajeleva robo voi tuhota lentävän robon? Eihän se pääse lentävän luokse.

Ei pääse ei. Mutta jos maassa ajeleva yrittää päästä lentävän luokse (eli ei pakoile) niin lentävän robon on pakko tehdä jonkinlainen hyökkäysyritys tms. että ei itse syyllistyisi pakoiluun. Ihan samaan tapaan kuin kisa maassa kömpelön ja ketterän robon välillä.

6.8 – Mikä on aktiivinen miina?

Aktiivisella miinalla tarkoitetaan liikuntakyvytöntä miinaa joka pystyy reagoimaan ympäristöönsä. Esim. matala kupolimainen miina joka pomppaamalla heittää päälle ajavan robon ilmaan.

Passiivisia miinoja on sen sijaan esim. naulat tai kivet.

6.9 – Miksi polttomoottorit on kielletty?

Lähes kaikki kisat käydään messuilla sisätiloissa joissa messun järjestäjä kieltää polttomoottorit. Tästä syystä otimme polttomoottorikiellon kaikkiin kisoihimme.

6.10 – Haluan liekinheittimen. Miksi sekin on kiellettyjen listalla?

Tämän hetkiset areenat eivät ole palamattomia ja palavien kaasujen käyttö suljetussa tilassa on aika vaarallista. Lisäksi palokaasut ja lämpö voivat laukasta palohälytyksen.

6.11 – Lyijyakku ei ole sallittujen akkujen listalla, miksi?

Koska perinteinen lyijyakku (auton/mopon akku) ei ole nestevapaa. Emme halua että yksikään akku hajotessaan valuttaa happoja ympäri areenaa, varsinkaan nestemäisenä.

6.12 – Mitä tarkoittaa ”tai muuten todistamalla mikä on käytettävä paine”?

Esim. jos säiliö täytetään nestemäisellä ”kaasulla” joka höyrystyy huoneen lämmössä tietyssä paineessa, voidaan olettaa että järjestelmässä ei voi olla suurempaa painetta.

6.13 – Mitä tarkoittaa ” Taajuuskaistaksi lasketaan sekä lähettimen että robon aiheuttama radioliikenne ja myös vastaanottimen/vastaanottimien kaistanleveys”?

Viestintävirastoa ja viranomaisia kiinnostaa vain lähettimesi. Tästä syystä kaupan lähettimet ovat kaikki hyvin toimivia. Esim. 40,725 MHz FM radio toimii 10kHz leveällä kaistalla eli oikeasti 40,720-40,730MHz alueella. Ja seuraava kide kaupasta löytyy 40,735MHz jne.. Kanavajako on säädetty viestintäviraston toimesta.

Hyvät vastaanottimet sisältävät hyviä kaistanpäästö suodatuksia jotta naapurikanavan liikenne ei haittaisi ja oma lähetin erottuisi. Jos vastaanotin on huono tai kaistanpäästö on rikki, kuuntelee vastaanotin leveämpää kaistaa kuin 10kHz. Tällöin radiolaitteisto tuntuu kotona toimivan moitteetta mutta todellisessa tilanteessa, kun muillakin kanavilla on liikennettä, tulee ongelmia.

Kun ostat vaihtoehtoisen kideparin, älä osta viereistä kanavaa. Koska tällöin viallisella/huonolla vastaanottimella et pysty vaihtamaan täysin toisistaan riippumattomalle kaistalle. Vastaanottimen mittaus on käytännössä hyvin vaikeaa joten kannattaa pelata varman päälle.

6.14 – Haluan käyttää w-lan tai bluetooth tekniikoita. Niistä ei puhuta säännöissä.

Kunhan ne täyttävän kohdan 5.1 säännöt, mitä ne myös oikein käytettynä tekevät.

6.15 – Voinko käyttää vanhaa palosammutinta nestemäisen hiilidioksidin säiliönä?

Jos kyseessä on neste- tai jauhesammutin niin et. Ne on koeponnistettu ja tarkoitettu vain 20bar (300psi) paineeseen.

Jos kyseessä on hiilidioksidi sammutin niin se on tehtaalla koeponnistettu 86bar (1250psi) paineeseen. Jos säiliön kunto ei ole merkittävästi laskenut (ei lommoja tai ruostetta) niin käy. Muistathan että robon rakennus / kisaaminen on aina omalla vastuulla.

6.16 – Haluisin laittaa robooni 1mW laserin mutta sääntöjen kohta 4.2.7 kieltää sen.

Ei kiellä. Kohta 4.2 on Aseet ja 1mW laseria tuskin voi millään mielikuvituksella luokitella aseeksi. Eli vaikka valoa ei saa käyttää aseena niin visuaalisista syistä saa robon koristella vaikka kokonaan ledeillä tms. Kuvausteknisistä ja vastustajan häirinnän kieltävän säännön takia voi tosin tulla jotain rajoitteita eli ei kannata mitään 1kW stroboa suunnitella.

6.17 – Löysin säännöistä porsaanreiän. Käytän sitä hyväkseni..

Sääntöjä tulkitaan tarkoituksen mukaisesti, ei kirjaimellisesti. Eli älä yritä. Ja muista että tuomari voi aina estää osallistumisesi jos katsoo sen aiheelliseksi.